onsdag, august 10, 2022

Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Ståle Rolf Sæbøe - TDZ.no
Brekkeveien 15
1349 Rykkinn

Orgnr.: 985 023 921
Telefon: +47 46420496
E-post: post@tdz.no

Bankkonto: 97132527508
IBAN-nummer: NO9497132527508
SWIFT/BIC-kode: DNBANOKK / SKIANOBB